ŠPECIALIZÁCIA V PLASTOVEJ EXTRÚZII

Spoločnosť Roffelsen Plastics je holandská rodinná firma, ktorá sa špecializuje v plastovej extrúzii a vlastní niekoľko výrobných závodov na Slovensku. Je to spoločnosť, ktorú vždy poháňa inovácia a ktorá flexibilne reaguje na požiadavky trhu. Historicky bola spoločnosť vždy orientovaná na budúcnosť a neustále zapojená do inovácie výrobkov a optimalizácie procesov. Spoločnosť Roffelsen Plastics vyrába širokú škálu štandardných výrobkov, ale takisto dokáže vo svojich závodoch premeniť váš nápad na výrobok podľa vašich predstáv. Spolupráca medzi zákazníkom a oddelením výskumu a vývoja sa špeciálne sústreďuje na rozvoj partnerstva a produktu najvyššej kvality. Spoločnosť Roffelsen Plastics môže takisto poskytnúť širokú škálu výrobkov z vlastných zásob.

 Spoločnosť Roffelsen Plastics sa usiluje o dosiahnutie najvyššej kvality. Jej stroje sú vybavené najmodernejšou meracou a riadiacou technológiou, ktorá poskytuje trvale vysokú rýchlosť výroby pri súčasnom zachovávaní maximálnej kvality. So skúsenosťami a nahromadenými relevantnými vedomosťami jej zamestnancov je táto spoločnosť vždy základom vášho úspechu.

PVC GRANULÁT A RECYKLOVANÝ GRANULÁT

Granulaat

Spoločnosť Roffelsen Plastics disponuje granulátorom BUSS. Takisto má svoje vlastné oddelenie recyklácie, takže nielen vyrába, ale má aj možnosť opätovného využitia materiálov. Výsledkom pridávania rôznych doplnkových látok a optimálneho miešania sú vysokokvalitné plasty.

Okrem toho sa dá vysoká kvalita plastov nájsť aj v pracovnom postupe. S použitím stanovených prísad je možné presne reprodukovať každú jednu konkrétnu zostavu.

V zásobe sú vždy špecifické materiály pre špecifické účely alebo odvetvia, aby boli zaručené rýchle dodávky.
Plastový odpad sa recykluje čo najviac. Ak je treba, homogenizujú sa materiály v miešacom sile, čo umožňuje ich následné priame spracovanie na granulátovej linke. Či už sa jedná o modifikovaný recyklovaný granulát alebo nie, získa predĺženú životnosť vo forme nového výrobku, čo znamená, že spoločnosť Roffelsen Plastics prispieva trvalou udržateľnosťou k lepšiemu životnému prostrediu.
Pre spoločnosť Roffelsen Plastics nie je trvalá udržateľnosť len prázdnym pojmom, je to cieľ spoločný pre celú organizáciu.

MATRICE A FORMY

MatrijzenProductie

Proces vývoja výrobkov často začína nápadom alebo jednoduchým náčrtkom. Nápad sa rýchlo spracuje a v dielňach sa premení na fyzický výrobok. Po každom teste sa formy optimalizujú prostredníctvom CNC stroja, až kým má výrobok správny tvar a vlastnosti. Pri mimoriadne komplexných formách spolupracuje spoločnosť so skúsenými partnermi na miestnom trhu. Tým je zaručená flexibilita a krátka dodacia doba.

Dodacia doba základných profilov je približne šesť týždňov. Komplexné profily môžu trvať od 8 do 10 týždňov.

EXTRÚZIA

ExtrusieProductie

Viac ako 15 extrúznych liniek sa špecializuje na spracovanie mäkkých plastov. Spoločnosť Roffelsen Plastics je lídrom na trhu vďaka svojej veľkosti. Inovácia hrá dôležitú úlohu. Strojové zariadenia spoločnosti sú vždy aktualizované a vybavené najnovším periférnym zariadením. Je možné vykonávať rôzne sériové operácie, čo zabezpečuje väčšiu hodnotu pre výrobok. Toto zahŕňa tlač, vyrezávanie, rezanie na dĺžku alebo pripevnenie obojstranného lepiaceho pásika.

Všetky extrúzne linky obsahujú vysokokvalitné laserové meracie zariadenie značky Zumbach. Okrem neustáleho prispôsobovania výrobných zariadení poskytuje toto zariadenie cenné informácie o výkone strojov.

FLEXIBILITYIcon

FLEXIBILITA

Spoločnosť Roffelsen Plastics neustále sleduje pohyb na trhu. Toto jej umožňuje rýchlo reagovať na zmeny na trhu (Čas uvedenia na trh). Optimálna flexibilita je dosiahnutá využitím internej výroby, správy skladových zásob, logistickej spôsobilosti a krátkymi dodacími lehotami.

„Extrúzia nie je kvantová fyzika, ale dosiahnuť, aby tento proces fungoval dokonale, je umenie.“

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

01RequestAQuoteBtn

02ReachtToUsBtn

03RequestACallbackBtn

0ViewDownloadsBtn